Legislatie

Legea nr. 16/1996

din 2 aprilie 1996

Legea Arhivelor Naţionale

(publicata in M. Of., Partea I nr. 71 din 09.04.1996)

modificata şi completata prin

Legea nr. 358/2002 din 6 iunie 2002 (M. Of. Partea I, nr. 476 din 03.07.2002),

Ordonanţa de Urgenţă nr. 39/2006 din31 mai 2006 (M. Of. Partea I, nr. 486 din 05.06.2006),

si

Legea nr. 474/2006 din 12 decembrie 2006 (M. Of. Partea I, nr. 1016 din 21.12.2006)

 

 

Legea contabilitatii 82/1991

Legea 544/2001 - privind liberal acces la informatiile de interes public

Legea 677/2001 - privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau libera circulatie a acestora

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG nr. 27/2002 protectia informatiilor clasificate

Hotararea 585/2002 - pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania

Legea 54/2004 a contenciosului administrative

Legea 135/2007 - Arhivarea documentelor in forma electronica

Ordinul M.C.S.I nr. 493/2009 - privind normele tehnica si metodologice

Ordinul 498/2009 privind avizarea centrelor de date

Legea 138/2013