Nomenclator arhivistic

Nomenclatorul Arhivistic se intocmeste in conformitate cu art. 8 din Legea 16/1996 a Arhivelor Nationale, a modelului prevazut in anexa 1 la lege si a Instructiunilor cap. 2, litera b, art. 10 si 15

  Nomenclatorul Arhivistic se poate denumi ca un tabel sistematic in care se inscriu pe structura schemei de organizare a institutiei unitatile arhivistice concepute pe probleme si termene de pastrare. Nomenclatorul Arhivistic este un clasificator  de tip structural, un tabel sistematic al denumirilor sau titlurilor din dosare care ajuta compartimentul de munca la gruparea corecta a documentelor.

  Metodologia intocmirii Nomenclatorului Arhivistic are urmatoarele etape:

     I. Actul decizional

    II. Dispozitia de numire a comisiei de selectionare

   III. Listarea documentelor si centralizarea propunerilor

   IV. Aprobarea proiectului de Nomenclator Arhivistic la creator

    V. Avizarea Nomenclatorului Arhivistic de directorul Arhivelor Nationale sau   

         Serviciilor Judetene ale Arhivelor Nationale

   VI. Implementarea si utilizarea Nomenclatorului Arhivistic in constituirea arhivei curente.